Meteen naar de inhoud

Bestel voor 1 uur, dezelfde dag verzonden. Meer dan 3000 5-ster reviews

Wat is duurzaamheid en waarom is het belangrijk?

Wat is duurzaamheid? Is het maar een modewoord? Een nieuwe marketingtruc? Of een levensstijl?

Het woord duurzaamheid wordt veel gebruikt in de media, politiek en reclame. Dus als je probeert te begrijpen wat duurzaamheid betekent en waarom duurzaamheid belangrijk is, dan is dat geweldig nieuws. 

Duurzaamheid is eigenlijk een ingewikkeld concept. In deze blog beantwoorden we de vragen: wat is duurzaamheid, wat betekent duurzaamheid in het dagelijks leven en waarom is duurzaamheid belangrijk?

Laten we beginnen!

Wat is duurzaamheid?

Vraag je nog steeds af: wat is duurzaamheid? Het is geen simpele term om te definiëren, maar hier is onze eenvoudigste uitleg van wat duurzaamheid betekent.

Wat is duurzaamheid?

Duurzaamheid betekent voldoen aan de behoeften en eisen van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generatie om aan hun behoeften en eisen te voldoen, te beperken. 

Met andere woorden, duurzaamheid betekent leven binnen de beperkingen van de planeet, de samenleving en de economie

wat is duurzaamheid

De drie pijlers van duurzaamheid

Duurzaamheid valt uiteen in drie categorieën: ecologische duurzaamheid, sociale duurzaamheid en economische duurzaamheid. 

Het belangrijkste om te onthouden is dat alle drie de pijlers diep met elkaar verbonden zijn. 

Schade aan het milieu door ontbossing is bijvoorbeeld gekoppeld aan vaker voorkomende natuurrampen, zoals overstromingen, aardverschuivingen en droogte. Natuurrampen hebben een enorme impact op het leven en de sociale zekerheid van mensen. Ze hebben ook invloed op de economie omdat individuen of regeringen beschadigde stedelijke gebieden moeten herbouwen, noodhulp moeten financieren en voor medische zorg moeten betalen.

Ecologische Duurzaamheid

Wat is ecologische duurzaamheid? Ecologische duurzaamheid betekent leven met de natuurlijke hulpbronnen van de planeet. Om een ​​ecologisch duurzame levensstijl te leiden, moeten we hulpbronnen in dezelfde mate verbruiken als de snelheid waarmee ze kunnen worden geproduceerd. 

Stel je voor dat je een voorraad van 20 liter water drinkt. Jouw water tank zal elke tien dagen worden bijgevuld. Het drinken 4 liter water elke dag zou niet vol te houden zijn, omdat je al na vijf dagen zonder zit. Daarom zou het beperken van waterverbruik tot 2 liter water per dag een duurzame oplossing zijn. 

Stel je nu voor dat jouw water tank de wereldvoorraad van drinkwater is. Het sneller gebruiken van water dan dat het kan worden vervangen, is niet vol te houden omdat het een watertekort zal veroorzaken in de toekomst. 

Sociale duurzaamheid

Wat is duurzaamheid in de samenleving? Sociale duurzaamheid betekent leven op een manier die op lange termijn kan worden gehandhaafd. 

Een snelgroeiende stad die voornamelijk wordt aangedreven door fossiele brandstoffen en weinig eigen goederen produceert, is op de lange termijn niet duurzaam. In vergelijking, een geleidelijk groeiende stad die de meeste van zijn eigen energie, voedsel en andere goederen produceert, zou generaties lang in stand kunnen worden gehouden.

Economische duurzaamheid

Economische duurzaamheid is de lastigste van de drie pijlers. Wat betekent duurzaamheid in economische zin?

Over het algemeen is de term van toepassing op grotere bedrijven en landen en hun vermogen om winst te gebruiken om de economie te stimuleren. In een economisch duurzame samenleving zouden de winsten van bedrijven en overheid het loon van de burgers betalen, de overheid financierenices, en meer sociale en economische ontwikkeling mogelijk maken. 

Lees ook: Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Wat betekent duurzaamheid in het dagelijks leven?

Laat ons je een voorbeeld geven.

Een sterke afhankelijkheid van fossiele brandstoffen voor energie en benzine wordt als onhoudbaar beschouwd. Omdat we de bronnen sneller gebruiken dan ze kunnen worden vervangen, beperkt dit de toegang tot toekomstige generaties. Bovendien zullen de schade die wordt toegebracht aan het milieu door de winning van fossiele brandstoffen en de vervuiling die wordt veroorzaakt door het verbranden van fossiele brandstoffen, de gezondheid en het levensonderhoud van toekomstige generaties beïnvloeden.

Daarnaast zijn zonlicht en wind hernieuwbare energiebronnen die niet kunnen worden opgebruikt. De fabricage en het onderhoud van zonnepanelen en windturbines hebben tevens een relatief lage impact. Zeker als je het vergelijkt met de milieuschade en vervuiling die fossiele brandstoffen veroorzaken. Hernieuwbare energie is de sleutel voor het voorzien van onze huizen en voertuigen van stroom. 

Lees ook: Zes tips om klaar te zijn voor een eco-vriendelijk kantoor.

Om nog een voorbeeld te geven: de huidige afhankelijkheid van de moderne samenleving van kunststoffen voor eenmalig gebruik is onhoudbaar. 

Waarom?

Omdat:

  • Plastic wordt meestal gemaakt van niet-hernieuwbare bronnen zoals ruwe olie en steenkool.
  • Het kost honderden, of zelfs duizenden jaren voordat plastic is afgebroken, waarbij grote delen van stortplaatsen worden ingenomen.
  • Kunststof laat giftige chemicaliën in de grond, oceanen en watersystemen. Deze chemicaliën omvatten 'forever chemicaliën' (persistente organische verontreinigende stoffen of POP's), die vaak worden aangetroffen in PVC-kunststoffen en niet worden afgebroken. Plastic afval heeft daarom invloed op de kwaliteit van essentiële hulpbronnen zoals water en dit heeft gevolgen voor toekomstige generaties. Tegelijkertijd, onverantwoorde verwijdering van plastic bedreigt regelmatig wilde diersoorten.
Waarom is duurzaamheid belangrijk?

Lees ook: Acht redenen om een ​​herbruikbaar waterfles overal mee naar toe te nemen.

Waarom is duurzaamheid belangrijk?

Ondanks de enorme discussies over duurzaamheid, is de reden dat het zo belangrijk is vrij simpel. Het is onmogelijk om de huidige kwaliteit van het menselijk leven, de biodiversiteit en natuurlijke ecosystemen te behouden zonder duurzame veranderingen aan te brengen. 

Uiteindelijk zullen fossiele brandstoffen en zuiver water voorraden zullen opraken, diersoorten zullen uitsterven en natuurlijke hulpbronnen zullen vervuild raken. Daarom is het zo belangrijk om nu duurzamer te gaan leven, als individu en als samenleving.

Milieuvriendelijk leven versus duurzaamheid: wat is het verschil?

Wat is duurzaamheid en wat is milieuvriendelijk leven? Duurzaamheid, zoals we hierboven hebben gedefinieerd, is een complex concept dat een scala aan activiteiten omvat. Maar de focus ligt op het in evenwicht brengen van economische en sociale ontwikkeling met de natuurlijke omgeving, met behoud van hulpbronnen voor toekomstige generaties.

Milieuvriendelijk leven is veel eenvoudiger. Het betekent leven op een manier die de planeet niet schaadt. Vaak zullen de keuze voor een milieuvriendelijke levensstijl en de aankoop van milieuvriendelijke producten duurzamer zijn. Maar de twee termen zijn niet 100% hetzelfde.

Waarom is duurzaamheid belangrijk?

Lees ook: Top tien milieuvriendelijke woontips.

Heeft dit bericht je geholpen te begrijpen wat duurzaamheid betekent en waarom duurzaamheid belangrijk is? We hopen het! 
Voor meer advies en tips over duurzaam leven, abonneer je op de FLASKE-blog of bekijk onze milieuvriendelijke producten.

Stop met plastic

Als je een herbruikbare waterfles vult, hoef je geen plastic flesje te kopen. Scheelt afval én geld.

Creëer bewustzijn

Met een duurzaam relatiegeschenk zet je mensen aan het denken. Zo kan het niet langer.

Red de oceanen

Geef je relaties een makkelijke manier om de oceaan te beschermen. Alle beetjes helpen.