Meteen naar de inhoud

Bestel voor 1 uur, dezelfde dag verzonden. Meer dan 3000 5-ster reviews

Privacybeleid

Privacy Statement

FLASKE

FLASKE stelt alles in het werk om de privacy van haar klanten en de gebruikers van haar website te beschermen. Deze privacyverklaring is van toepassing op elk gebruik van de website https://flaske.com/. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Vooruitlopend op de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: (de) 'AVG') op 25 mei 2018, wordt met deze Privacyverklaring aansluiting gezocht bij de terminologie van de AVG. Voor 25 mei 2018 moet de 'Wet bescherming persoonsgegevens' worden gelezen waar AVG staat.

Verantwoordelijk

De eenmanszaak “FLASKE” gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76842185, hierna “FLASKE”, is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. 

Persoonlijke gegevens

FLASKE kan uw website gebruiken om uw NAW-gegevens, betaalgegevens, e-mailadres, gebruikersnaam en IP-adres te verwerken. Deze gegevens worden bijvoorbeeld verwerkt als je een bestelling plaatst op de website of deze retourneert, als je je aanmeldt op de website of als je je aanmeldt om op de hoogte gehouden te worden van de nieuwsbrief, acties en aanbiedingen of als je een vraag stelt aan FLASKE.

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

FLASKE verwerkt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, en de daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen, met betrekking tot duurzame drinkflessen en alles wat daarmee samenhangt, zoals het verstrekken van service en het beheren van de resulterende relaties. Als u aangeeft hiermee akkoord te gaan, kan FLASKE uw persoonsgegevens ook gebruiken voor het versturen van nieuwsbrieven en het toesturen van promotiemateriaal over acties en aanbiedingen.

Vertrouwelijkheid

FLASKE gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, distribueren of anderszins op de markt brengen aan derden. Een uitzondering hierop is het delen van gegevens met derde partijen die FLASKE services voor haar bedrijfsactiviteiten, zoals de serverhost waar de website draait en de e-mailbezorgserviceice.

Beveiliging van persoonlijke gegevens

FLASKE neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met wettelijke verplichtingen. Zo wordt de website van FLASKE gehost op servers in de EER en vindt informatieopslag alleen plaats op beveiligde computers.

Cookies

De website van FLASKE maakt gebruik van cookies; kleine bestanden die worden gebruikt om uw instellingen en voorkeuren voor het gebruik van de website te onthouden. Bij het gebruik van de website wordt toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies voor zover wettelijk vereist. Cookies kunnen via uw browser worden uitgeschakeld, zie bijvoorbeeld de toelichting van de Consumentenbond.

Minderjarigen

Als je jonger bent dan 16, mag je de website en services van FLASKE als we toestemming hebben van je ouders/voogden.

Uw privacyrechten

U heeft het recht om FLASKE te vragen om inzage, correctie, aanvulling, verwijdering en bescherming van uw persoonsgegevens conform de AVG. Stuur FLASKE een e-mail via via info@flaskebottle.com als u van dit recht gebruik wilt maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

FLASKE is gerechtigd haar Privacy Statement van tijd tot tijd aan te passen. Wijzigingen worden gepubliceerd op de website van FLASKE.

Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met FLASKE via: info@flaskebottle.com.

Stop met plastic

Als je een herbruikbare waterfles vult, hoef je geen plastic flesje te kopen. Scheelt afval én geld.

Creëer bewustzijn

Met een duurzaam relatiegeschenk zet je mensen aan het denken. Zo kan het niet langer.

Red de oceanen

Geef je relaties een makkelijke manier om de oceaan te beschermen. Alle beetjes helpen.