Blijf up to date arrow_drop_up
Meteen naar de inhoud

Gratis verzending vanaf ‚ā¨49,95

Voor 3 uur besteld, dezelfde dag verzonden

Privacy Beleid

Privacybeleid FLASKE BV

https://flaske.com

Over ons privacybeleid

FLASKE BV geeft veel om jouw privacy. We verwerken daarom alleen gegevens die we nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en we behandelen de informatie die we over jouw en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld met zorg. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerci√ęle doeleinden ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de dienstices geleverd door FLASKE BV. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24/06/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen we u uit hoe we uw gegevens opslaan en hoe we uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u ons verstrekt.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder lees je hoe wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens transparant zijn.

Webwinkel software

Shopify

Onze webshop is ontwikkeld met Shopify software. Persoonsgegevens die je aan ons ter beschikking stelt ten behoeve van onze dienstverlening worden gedeeld met deze partij. Shopify heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen deze gegevens nooit voor een ander doel gebruiken. Shopify is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan ‚Äč‚Äčuit het toepassen van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Shopify is een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens. Shopify gebruikt cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de software, er worden geen persoonlijke gegevens verzameld en / of opgeslagen. Shopify behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen zijn eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeterenice‚Äč Shopify houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons) gegevens. Het EU / US Privacy Shield is van toepassing, jouw gegevens kunnen in de Verenigde Staten worden verwerkt.

E-mail en mailinglijsten

KLAVIYO

VOORBEELD: Onze website maakt gebruik van [AANBIEDER], een derde partij die het e-mailverkeer van onze website en het versturen van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die je van onze website en webformulieren ontvangt, worden verzonden via de servers van [AANBIEDER]. [AANBIEDER] zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die automatisch via onze website wordt verzonden, ziet u de link "uitschrijven". Als je hierop klikt, ontvang je geen e-mail meer van onze website. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door

[AANBIEDER] veilig opgeslagen. [AANBIEDER] maakt gebruik van cookies en andere internettechnologie√ęn die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. [AANBIEDER] behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en om in dit verband informatie te delen met derden.

GMAIL

We gebruiken de services van Gmail voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingsverwerkers

MOLLY

Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze webshop maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en om (geanonimiseerde) gegevens te delen met derden. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie's services waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Reviews

WEBSHOP-BIJSTAND

We verzamelen reviews via het platform WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur, ben je verplicht om een ‚Äč‚Äčnaam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert jouw naam ook op haar eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een ‚Äč‚Äčtoelichting op jouw review te geven. In het geval dat we je uitnodigen om een ‚Äč‚Äčreview achter te laten, delen we je naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Ze gebruiken deze gegevens alleen om je uit te nodigen om een ‚Äč‚Äčreview achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om bij de dienstverlening derden in te schakelenices hebben wij hiervoor toestemming gegeven aan WebwinkelKeur. Alle hierboven genoemde maatregelen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienst waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzending en logistiek

POSTNL

Als je een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om jouw pakket bij je te laten bezorgen. We gebruiken de services van PostNL om de leveringen uit te voeren. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturering en boekhouding

MONEYBIRD

We gebruiken de services van MoneyBird voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding. We delen jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jouw persoonlijke gegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. MoneyBird heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. MoneyBird is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. MoneyBird gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen

BOL.COM

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het Bol.com platform. Als je via dit platform een ‚Äč‚Äčbestelling plaatst, deelt Bol.com je bestel- en persoonsgegevens met ons. Deze gegevens gebruiken wij om jouw bestelling te verwerken. Wij behandelen jouw gegevens vertrouwelijk en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken jouw gegevens alleen ten behoeve van onze dienstverleningices. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de bestelling die je verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op jouw verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, zullen wij je hier expliciet om vragen. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allen tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch door onze website worden verzameld, worden verwerkt met als doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In sommige gevallen kan FLASKE BV op grond van een wettelijke verplichting tot het delen van jouw gegevens worden gehouden in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van de overheid. In een dergelijk geval zijn wij genoodzaakt jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens zolang jij onze klant bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft geen gebruik meer te willen maken van onze diensten. Als je dit bij ons aangeeft, beschouwen wij dit tevens als een vergeetverzoek. Op basis van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen te bewaren met jouw (persoons) gegevens, daarom bewaren wij deze gegevens zolang de daarvoor geldende termijn loopt. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben geproduceerd.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. We leggen hieronder uit welke.

Rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. Om misbruik te voorkomen sturen wij in principe alleen afschriften en kopie√ęn van jouw gegevens naar jouw reeds bekende e-mailadres. Indien je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen om je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Je ontvangt alle opgaven en kopie√ęn van gegevens in het machine-leesbare gegevensformaat dat wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt te allen tijde het recht om een ‚Äč‚Äčklacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Recht op inspectie

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Een verzoek met die strekking kun je indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens hebben op het bij ons bekende e-mailadres onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Recht op rectificatie

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Een verzoek met die strekking kun je indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast op het bij ons bekende e-mailadres.

Recht op beperking van verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Een verzoek met die strekking kun je indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens niet meer worden verwerkt totdat jij de beperking opheft.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn door een andere partij, te laten aanpassen. Een verzoek met die strekking kun je indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je afschriften of kopie√ęn van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of die namens ons zijn verwerkt door andere verwerkers of derden naar het bij ons bekende e-mailadres. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen we de dienst niet meer voortzetten in dat geval, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet meer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en andere rechten

Je hebt in in bepaalde gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van FLASKE BV. Als je bezwaar maakt, zullen wij de gegevensverwerking onmiddellijk stopzetten, in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Als jouw bezwaar gegrond is, stellen wij kopie√ęn en / of kopie√ęn van gegevens die wij (laten) verwerken ter beschikking voor jou en staken wij de verwerking definitief. Je hebt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering. Wij verwerken jouw gegevens niet zodanig dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit het geval is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google als onderdeel van de ‚ÄúAnalytics‚ÄĚ -dienst.‚Äč We gebruiken deze service om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Dit proces kan verplicht zijn om op basis van toepasselijke wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over jouw surfgedrag en delen deze informatie met Google. Google kan deze informatie in combinatie met andere datasets interpreteren en zo jouw bewegingen op internet volgen. Google gebruikt deze informatie om gerichte advertenties (Adwords) en andere Google-services en producten aan te bieden.

Cookies van derden

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies, staat dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de manier waarop wij reeds verzamelde gegevens over jou verwerken, zullen wij je hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

Contact details

FLASKE BV

Boerhaaveweg 64
3401MN IJsselstein 
de Nederland 
030-2374285
info@flaskebottle.com

 

Stop met plastic

Als je een herbruikbare waterfles vult, hoef je geen plastic flesje te kopen. Scheelt afval én geld.

Cre√ęer bewustzijn

Met een duurzaam relatiegeschenk zet je mensen aan het denken. Zo kan het niet langer.

Red de oceanen

Geef je relaties een makkelijke manier om de oceaan te beschermen. Alle beetjes helpen.